Přihlásit se

Resilience

Kurz o budování osobní odolnosti pod heslem "...to dám!"

Překážka je příležitost být hrdinou

Život před nás staví různé obtíže a překážky. Někdy se označují jako výzvy, někdy jako krize. Některé v nás dokonce svou velikostí mohou právem vyvolávat obavy. Svět se přitom mění stále rychleji a pro nové výzvy často nemáme předem známá řešení. V tu chvíli se vynořují zásadní otázky a ptáme se sami sebe, jak úspěšně nové situace zvládnout.

Jaké impulsy do našich životů přinesou společenské proměny, technologický vývoj a ekologické limity?

Je možné se již dnes připravovat na to, s čím vším se v nedaleké budoucnosti pravděpodobně setkáme?

Jak mohu posilovat svoji schopnost poprat se s tím, co mne vychyluje z osobní pohody nebo duševní rovnováhy?

Z kterého konce začít řešit dosud neznámý složitý úkol a kde najít nějakou inspiraci nebo případnou pomoc?

Věříme, že i v těžké době lze být hrdinou.
Že všichni nakonec zvládneme víc, než jsme si mysleli.
A že každá překážka je zároveň příležitost.

Nabízíme příležitost prozkoumat a posílit:

  • své odhodlání a vůli konat navzdory překážkám
  • dovednost poprat se s úkoly, které se nemáš od koho naučit
  • odolnost k diskomfortu a nepříjemným situacím
  • schopnost najít pomoc a podporu nebo jí být pro ostatní

Protože pak už tě nic nepřekvapí a nic nezastaví!

Na co se můžeš těšit

Zažiješ devět nezapomenutelných dní v přírodě. Budeš se hýbat, přemýšlet, hrát si a tvořit. Budeš vystupovat ze své komfortní zóny a hledat svoje hranice. Možná překvapíš sebe i ostatní. Možná ze své cesty odvalíš veliký balvan nebo alespoň nepříjemný šutr. Společně budeme diskutovat a podporovat se navzájem. Pestrý program přinese spoustu neobvyklých momentů, zbytek už je na tobě.

Většinou budeš mít střechu nad hlavou a teplé jídlo. Avšak po většinu času se obejdeme bez civilizačních vymožeností jako elektřina, mobilní signál i teplá voda z kohoutku.

Ale neboj, zvládneš víc než si myslíš!

“Tento kurz představuje investici do tvého života, zážitky jsou bonus zdarma!”

Obecné informace

Cena kurzu:

Kurz připravuje tým dobrovolníků bez nároků na honorář. Účastnické poplatky slouží k pokrytí ostatních nákladů spojených s kurzem. Cena kurzu Resilience je 10.000,- Kč.

Vyplnění přihlášky neznamená automaticky přijetí do kurzu:

Po vyplnění přihlášky obdržíš automatickou odpověď, ve které bude stvrzeno, že přihláška byla přijata. Přihláška bude zpracována a do 14 dnů se Ti ozveme. Tým si vyhrazuje právo na definitivní podobu účastnické skupiny, tak aby skupina byla vyvážená.

Konec registrací:

Konec 1. kola přihlašování bude 1.5.2023. Pokud bude kapacita kurzu naplněna, další kolo registrací již nebude zahájeno.

Přihlášený účastník:

Za přihlášeného účastníka je považován pouze účastník, který zaplatil. Vyplněná přihláška je brána pouze jako vyjádření předběžného zájmu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti. Neúčast ze zdravotních důvodů není nijak speciálně zohledněna. Je považována za standardní neúčast dle uvedených podmínek. V případě, že účastník uvede do přihlášky nebo zdravotního prohlášení nepravdivé informace o svém zdravotním stavu, může být z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Doporučujeme pojištění stornovacích poplatků u některé z pojišťoven.

Stornopoplatky kurzy pro jednotlivce při odhlášení z kurzu:

do 10.4. včetně – 20 % z ceny kurzu (nejméně však 1.000 Kč)

od 11.4. do 10.5. včetně – 30 % z ceny kurzu 

od 11.5. do 26.5.  včetně – 50 % z ceny kurzu

od 27.5. včetně – 100 % z ceny kurzu

Často kladené dotazy

Jistá náročnost je cílem, ale program je koncipován tak, že by jej měl zvládnout běžný člověk. Budeme hodně venku, budeme se hýbat, běhat, možná plavat, možná šplhat. V programech se budeme snažit zohlednit specifická omezení. Ale venku je hezky a nezaškodí tam vyrazit.

Ne. Málo. Někdy. Ubytování je prosté. Všichni účastníci budou spát v jedné velké místnosti, na palandách ve vlastních spacácích. Mýt se budeme v potoce, případně v táborové sprše. Na středisku není stálý zdroj elektrické energie. Toalety jsou na kadibudkách.

Pokusíme se respektovat běžné diety. Speciality budeme konzultovat s kuchařem, co je v jeho lidských a technických silách.

Konkrétní seznam doporučeného vybavení pošleme před kurzem. Nicméně můžeš očekávat potřebu běžného vybavení do přírody, jako spacák, boty do terénu a podobně.

Ne není. Nebudeme se bavit o budování krytu, střelných zbraních ani konzervách.

V případě, že by byla cena pro Tebe z nějakého vážného důvodu vysoká, lze se obrátit na Prázdninovou školu Lipnice s žádostí o příspěvek z Lipnického stipendijního fondu. V žádosti (adresované na: reditel@psl.cz) by mělo být napsáno zdůvodnění,  proč o stipendium žádáš a představa o výši stipendia, včetně uvedení názvu kurzu, jména, adresy, věku.

Přihlášky

10. 06. 2023 - 18. 06. 2023 Resilience
Železné hory, Česko

Potřebujete se na něco zeptat?

Ozvěte se Libuši

resilience@psl.cz