AKTIV

Hrdinové všedního dne

Projekt v kostce

AKTIV vznikl z potřeby zapojit mladé lidi (13-16 let) do dění v jejich komunitě. Za tímto účelem jsme vytvořili dva třídenní vzdělávací moduly. V prvním si účastníci zvýšili sebedůvěru, získali kompetence projektového řízení a ve skupinkách naplánovali projekt užitečný pro své okolí. Ten v mezidobí za podpory mentora z řad lektorů zrealizovali. Druhý modul pak cílil na reflexi získaných kompetencí a podporu akceschopnosti těchto mladých lidí i v budoucnu. Toto vzdělávání procházelo během celého projektu hodnocením formou dopadové analýzy, která ukázala zajímavé posuny ve sledovaných kompetencích (viz příloha Dopadová analýza). Tento modul jsme následně naučili pracovníky s mládeží v Trenčínském a Zlínském kraji a zároveň pracovali se samosprávami těchto krajů tak, aby uměli podobné aktivity v budoucnosti zastřešit a podporovat organizačně i finančně. V závěru projektu jsme předávali zkušenosti na mezinárodní konferenci.

AKTIV byl společným dílem 4 partnerských organizací – Youthwatch a Regionálne centrum mládeže za Slovenskou republiku a Prázdninová škola Lipnice, z.s. a Atmosféra za Českou republiku.

Cíle projektu

  • Podpořit 120 mladých lidí k dobrovolnictví a aktivní angažovanosti na životě v jejich komunitě.
  • Vytvořit metodiku pro rozvoj angažovanosti mladých lidí prostřednictvím zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání.
  • V této metodice vyškolit 32 pracovníků s mládeží Trenčínského a Zlínského kraje.
  • Vytvořit udržitelný systém podpory práce s mládeží na úrovni Trenčínského a Zlínského kraje.
  • Vytvořit spolupráci mezi pracovníky s mládeží z mládežnických organizací / center volného času s osobami odpovědnými za mládežnickou politiku ve městech a obcích, jakož i na úrovní krajů.

Výstupy

V rámci sekce webu Ke stažení najdete materiály a metodiky, které vznikly v rámci projektu Aktiv

  1. SAMO – příručka pro samosprávy
  2. Hrdinové všedního dne
  3. Analýza dopadu vzdělávání na rozvoj mládeže

Spolupracující organizace

Donor

Projekt byl podpořen z programu Erasmus+