Ke stažení

DemoHráč

Během tříletého česko-slovenského projektu DemoHráč (2020–2023) jsme vytvořili metodiku, díky které můžete podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich. Propojili jsme u toho pět českých a slovenských partnerských organizací a využili metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live action role play). Vše jsme opilotovali, nechali vyzkoušet uvést pedagogy a pracovníky s mládeží, dle jejich zkušeností doladili a funkčnost ověřili dopadovou studií. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+.

DemoHráč, metodika

Metodika celého programu DemoHráč, rozvíjející kompetence pro demokracii (od 8. třídy výš).
Stáhnout

DemoHráč, přílohy k metodice

Přílohy k celé metodice, které se nevešly do soupisu metodiky samotné.

Stáhnout

DemoHráč, dopadová analýza

Zpráva o měření dopadu, kterou prošli účastníci školení DemoHráč.

Stáhnout

MATERIÁLY

Metodické materiály, které sdílíme zdarma pro využití ve vašich organizacích.

Metodika kurzu pro adaptační skupiny

Metodika pro adaptační skupiny z dílny Prázdninové školy Lipnice a Nadace Pangea.

Stáhnout

SAMO – příručka pro samosprávy

Tato příručka obsahuje informace o dobrém způsobu spolupráce mládeže s veřejnou správou nebo inspiraci jak zaktivizovat mladou generaci ve veřejném prostoru. Vznikla v rámci projektu AKTIV.

Stáhnout

Hrdinové všedního dne

Ludmila Houdková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek, Michaela Vyležíková

Metodická příručka popisující realizované školení v rámci projektu AKTIV.

Stáhnout

Analýza dopadov vzdelávania

Stáhnout

Experiential learning

Handouts for instructors.

Stáhnout

Handouty Klíčení pro žáky

Handouty pro žáky z kurzů Klíčení, delší varianty handoutů základního setu.

Stáhnout

Sborník projektu Sborovna

Projekt a kurzy Sborovna, určené pedagogům základních a středních škol.

Stáhnout

Sborník projektu 6ka

Projekt a kurzy 6ka, určené žákům základních škol.

Stáhnout

Škola zážitkem

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků.

Stáhnout

Handouty pro pedagogy – Klíčové kompetence

Handouty pro pedagogy z kurzů Sborovna.

Stáhnout

Handouty pro pedagogy – Zážitková pedagogika

Handouty pro pedagogy z kurzů Zážitková pedagogika v rámci projektu Klíčový rok.

Stáhnout

FILMY

Videa, která přibližují co se dělo na našich akcích

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/