Ke stažení

MATERIÁLY

Metodické materiály, které sdílíme zdarma pro využití ve vašich organizacích.

Metodika kurzu pro adaptační skupiny

Metodika pro adaptační skupiny z dílny Prázdninové školy Lipnice a Nadace Pangea.
Stáhnout

SAMO – příručka pro samosprávy

Tato příručka obsahuje informace o dobrém způsobu spolupráce mládeže s veřejnou správou nebo inspiraci jak zaktivizovat mladou generaci ve veřejném prostoru. Vznikla v rámci projektu AKTIV.

Stáhnout

Hrdinové všedního dne

Ludmila Houdková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek, Michaela Vyležíková

Metodická příručka popisující realizované školení v rámci projektu AKTIV.

Stáhnout

Analýza dopadov vzdelávania

Stáhnout

Sborník projektu Sborovna

Projekt a kurzy Sborovna, určené pedagogům základních a středních škol.

Stáhnout

Sborník projektu 6ka

Projekt a kurzy 6ka, určené žákům základních škol.

Stáhnout

Škola zážitkem

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků.

Stáhnout

Handouty pro pedagogy – Klíčové kompetence

Handouty pro pedagogy z kurzů Sborovna.

Stáhnout

Handouty pro pedagogy – Zážitková pedagogika

Handouty pro pedagogy z kurzů Zážitková pedagogika v rámci projektu Klíčový rok.

Stáhnout

FILMY

Videa, která přibližují co se dělo na našich akcích

PRO LEKTORY

metodické podklady pro lektory, kteří využívají metodu zážitkové pedagogiky

Experiential learning

Handouts for instructors.

Stáhnout

PRO ŽÁKY

výstupy z našich projektů, které mohou využívat přímo žáci, studenti, děti a mládež

Handouty Klíčení pro žáky

Handouty pro žáky z kurzů Klíčení, delší varianty handoutů základního setu.

Stáhnout