Podpořte nás

PROČ POTŘEBUJEME TVOJI POMOC?

PROČ POTŘEBUJEME TVOJI POMOC?

Víme, že naše kurzy lidem pomáhají, a proto je chceme zpřístupnit co největšímu počtu zájemců. Někteří si je ale nemohou dovolit. Hledáme způsoby, jak jim pomoci.

Proto cílíme na individuální dárce jako jsi ty.

Pokud víš, o někom, kdo vidí v naší
práci smysl a podpořil by nás, budeme rádi za propojení.

Můžeš si vybrat jednu ze tří možností, jak nás a naše účastníky finančně podpořit:

  1. Zaplatit kurz středoškolákovi.
  2. Umožnit účast na metodickém kurzu pedagogovi nebo pracovníkovi s mládeží.
  3. Přispět na interní vzdělávání našich instruktorů a dobrovolníků.

Podpoř středoškoláka

Podpoř středoškoláka

Prázdninovka je místem, kde může každý svobodně říci svůj názor, zažít neskutečná dobrodružství, najít kamarády a pochopit, jak sám na ostatní působí a jak funguje ve skupině.

Dospívání je citlivým obdobím, kdy kluci i holky potřebují podporu, respekt a důvěru. Mnozí ji v dnešním světě nenacházejí. Chtějí posílit své sebevědomí. My je provázíme změnou a ukazujeme jim, kde stojí pravé hodnoty a co je v životě důležité. Účastníci mají možnost poznat sami sebe a také zjistit, jak je vidí okolí.

Díky tvé podpoře zažije dobrodružství s Prázdninovkou více mladých žen a mužů. Pomůžeš nám udělat z mladých lidi odvážné a odolné jednotlivce, kteří jednou změní svět.

Středoškoláka vyjde kurz na 8000 Kč. Můžeš mu přispět celou částkou nebo částečně. Vhodného zájemce pak vybere tým, který kurz připravuje.

 

Dopřej metodický kurz pracovníkovi s mládeží

Dopřej metodický kurz pracovníkovi s mládeží

 

Prázdninová škola Lipnice již od roku 1977 pracuje s metodou zážitkové pedagogiky. Za tu dobu jsme vytvořili nespočet kurzů a projektů, v rámci kterých byla tato metoda využívána, posunována, prověřována a zdokonalována. 

Prázdninovka jako metodické centrum zážitkové pedagogiky posílá své know-how dál skrze otevřené metodické kurzy. Na ty se mohou přihlásit pedagogové, pracovníci s mládeží a také další zájemci z řad široké veřejnosti. Věříme, že kvalita a kompetence, které na našich kurzech předáváme má pro jejich další práci velký význam

Lidé, kteří pracují ve svém volném čase s dětmi a s mládeží jsou důležití pro celou společnost, protože mají výrazný vliv na mladé lidi a jejich morální rozvoj.

Právě těmto lidem chceme naše kurzy dopřát i díky Tvému daru. Ten může metodicky posunout někoho, kdo působí jako dobrovolník např. v organizaci Junák – český skaut nebo Brontosauři.

Přispěj na rozvoj dobrovolníků v Prázdninovce

Přispěj na rozvoj dobrovolníků v Prázdninovce

Chceme, aby se naši instruktoři a dobrovolníci neustále zlepšovali, protože na nich stojí úspěch našich účastníků. Rozvíjíme jejich odborné kompetence a jiné dovednosti. Pravidelně pořádáme zdravotnický kurz nebo kurz lanových překážek. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek. Tvůj dar použijeme na interní vzdělávání a rozvoj našich dobrovolníků.

Předáváme hodnoty

Učení skrz zážitky. To je to, co lidi posouvá dál. Naše metodika, na které pracujeme už více než 45 let, ukazuje, že učení může být jiné, intenzivní, zábavné i plné výzev. Naši zážitkovou metodu rozvíjíme a šíříme do světa. Naším posláním je předávat hodnoty, kterými sami žijeme.

Důvěra, odvaha, tvořivost, aktivní postoj. Chceme pomáhat ostatním, aby byli sami schopni překonávat těžké životní překážky a náročné situace brali jako výzvy.


Na našich kurzech lidé objevují a rozvíjejí vlastní potenciál. Posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem nás. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naši absolventi si odnášejí zkušenosti, které je obohacují a podporují na cestě k pozitivní změně. Ovlivňujeme nasměrování jednotlivců i celé společnosti. Jsme vděčni za to, že nám pomůžeš rozvíjet ostatní.

Pokud víš, o někom, kdo vidí v naší práci smysl a podpořil by nás, budeme rádi za propojení.

 
slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/