Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Byl členem vedení PŠL v letech 1983 až 86. Právě on přinesl do Prázdninovky informace a materiály o Outward Bound – bylo to na semináři v Luhačovicích v roce 1985 (na FTVS, kde vyučoval, o OB věděli již od 70. let).  Inspirace programem tohoto hnutí přivedla v té době PŠL k tomu, že se začalo […]

Byl členem vedení PŠL v letech 1983 až 86. Právě on přinesl do Prázdninovky informace a materiály o Outward Bound – bylo to na semináři v Luhačovicích v roce 1985 (na FTVS, kde vyučoval, o OB věděli již od 70. let).  Inspirace programem tohoto hnutí přivedla v té době PŠL k tomu, že se začalo hovořit o dobrodružné výchově v přírodě.

Byl (od jara 2004) členem první redakční rady Gymnasionu, do kterého pravidelně přispíval (a rozhovor s ním najdete v  17. čísle ve Štafetě osobností). Po listopadu 89 vydal celou řadu knižních titulů, věnovaných hrám a cvičením v přírodním prostředí – ty první z nich (icebreakers and dynamics) vyzkoušeli instruktoři na lipnických kursech (Dobrodružné hry a cvičení v přírodě,  Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem a dalších). Na podzim 2017 jste ho mohli potkat na jubilejním slavnostním večeru PŠL.

Učil na FTVS UK a na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra – byl skutečným docentem outdooru. Stovky studentů díky němu zažilo dobrodružné kurzy výchovy v přírodě, kde on sám svým příkladem vyrážel dech svým mladším kolegům studentům. Lezl po stromech a skalách, lezl do skruží, přeskakoval potoky, brodil řeky, balancoval nad hlubinou, aby ukázal, že když to umí on, mohli by to udělat i oni studenti. Honza byl bytostný praktik. Stovky kurzů, které zrealizoval z něj činí nedostižnou legendu.