Doc. PhDr. Václav Břicháček

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Až do poloviny roku 2009 byl pedagogem Univerzity Karlovy. Od mládí se angažoval ve skautském hnutí. Po obnově Junáka v letech 1968–1970 byl jeho místonáčelníkem, po třetí obnově v roce 1989 až do dubna 1992 náčelníkem. Valný sněm Junáka jej dne 25. dubna 1992 jmenoval „v uznání celoživotních […]

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Až do poloviny roku 2009 byl pedagogem Univerzity Karlovy. Od mládí se angažoval ve skautském hnutí. Po obnově Junáka v letech 1968–1970 byl jeho místonáčelníkem, po třetí obnově v roce 1989 až do dubna 1992 náčelníkem. Valný sněm Junáka jej dne 25. dubna 1992 jmenoval „v uznání celoživotních zásluh o rozvoj skautingu v České republice“ čestným náčelníkem.

Až do své smrti působil na řadě skautských kurzů a jeho výchovným působením bylo ovlivněno mnoho set mladých lidí. Je autorem řady knih psychologických i metodických zabývajících se pedagogikou volného času. V PŠL spolupracoval s Allanem Gintelem na projektu Bottega. Je autorem dvou zásadních textů popisující myšlenkový rámec činnosti PŠL a to Jabné z roku 1991 a 2004.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/