Ing. Petr Holec

Absolvent Fakulty elektro VUT v Brně. Po ukončení studií  pracoval sedm let jako výzkumný pracovník v Tesle Brno. Od roku 1974 odborný asistent  VUT Brno, kde v 80. letech pokračoval jako vědecký pracovník Výzkumného a projektového ústavu robotiky. Od roku 1988 vedl osm let vývojářský tým projektu počítačové vidění. Od konce 90. let koordinoval na […]

Absolvent Fakulty elektro VUT v Brně. Po ukončení studií  pracoval sedm let jako výzkumný pracovník v Tesle Brno. Od roku 1974 odborný asistent  VUT Brno, kde v 80. letech pokračoval jako vědecký pracovník Výzkumného a projektového ústavu robotiky. Od roku 1988 vedl osm let vývojářský tým projektu počítačové vidění. Od konce 90. let koordinoval na VUT Brno projekty EU, zaměřené především na transfer technologií mezi vzdělávacími středisky. Působil jako vedoucí Kanceláře pro spolupráci s průmyslem. Autorsky se podílel na projektech systému školení pracovníků pro UK Praha a pro VŠB Ostrava, působil jako hodnotitel projektů výstavby vědecké infrastruktury v ČR pro MŠMT.

Turista, lyžař, skaut (vedoucí různých oddílů), absolvent Letní ÚTŠ na Sluneční pasece v roce 1974, člen a v letech 1975 a 76 předseda metodické rady pro pobyt v přírodě, vedoucí instruktor experimentálního projektu Šance 1975-77. Stál (1977) u založení Instruktorů Brno. Výzkumník (a autor odborných článků) v oblasti moderních forem pobytu v přírodě. Spoluzakladatel a do roku 1985 člen vedení Prázdninové školy, tvůrce a vedoucí prvních instruktorských kursů PŠ (1979) a kurzu Interes (1985).

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/