DEMOHRÁČ

Zkušenost není to, co zažijeme, ale co uděláme s tím, co jsme zažili.

Projekt v kostce

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je nedůvěra ve výhody demokratického uspořádání společnosti a zvyšování radikalizace mládeže, jak v České Republice, tak na Slovensku. Chceme podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich a pedagogům a pracovníkům s mládeží předat nástroje k provázení těmito komplexními tématy. Proto jsme vytvořili tříletý česko-slovenský projekt DemoHRÁČ, který probíhá v letech 2020 – 2023 a propojuje pět českých a slovenských partnerských organizací. V rámci projektu vytvoříme metodiku vzdělávání pro mládež, využívající metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškolíme pedagogy a pracovníky s mládeží, program několikrát otestujeme na školách v Nitře a na Těšínsku a funkčnost ověříme dopadovou studií. Vše uzavřeme konferencí.

Projekt DemoHRÁČ navazuje na podobný projekt Aktiv, který se také zaměřoval na podporu občanské angažovanosti mladých lidí. Nyní chceme jít v tomto tématu dál a nabídnout specifické nástroje jako je larp, který prokazatelně zvyšuje motivaci zúčastněných zajímat se o dané téma.

Proč projekt vznikl? 

Důvěra v demokratické uspořádání společnosti a ochota se na něm podílet je u mladých lidí v ČR i na Slovensku nízká (dle aktuálního průzkumu by volby voličů ve věku 18 – 29 let na Slovensku vyhrála krajně pravicová strana, v

V ČR by dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR chtělo jít k volbám v roce 2017, pokud by měli hlasovací právo, pouhých 51% středoškoláků. A přitom to jsou právě mladí lidé, kteří budou již v blízké době formovat svět kolem nás.

Cíle projektu

  • Mladí lidé si během vzdělávacích aktivit uvědomí rizika nedemokratických režimů v kontextu aktuálního dění ve společnosti, svou roli v udržování a podpoře demokracie a zvýší svůj zájem se aktivně zapojit do dění ve společnosti.
  • Vybraní pracovníci s mládeží se naučí využívat vybrané metody neformálního a zážitkového vzdělávání a larpu k rozvíjení demokratických kompetencí u mladých lidí a naučí se pracovat s vytvořeným vzdělávacím modulem DEMO. Vybraní pedagogičtí pracovníci se naučí základní metody neformálního a zážitkového vzdělávání a naučí se realizovat během vyučování podpůrné aktivity navazující na zážitkový vzdělávací modul.
  • Pilotní města přeberou odpovědnost za udržitelnost ověřených aktivit projektu v kontextu reality svého prostředí.

Donor

Projekt byl podpořen z programu Erasmus +

Partneři

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/