KLÍČOVÝ ROK

Zkušenost není to, co zažijeme, ale co uděláme s tím, co jsme zažili.

Projekt v kostce

Projekt Klíčový rok byl zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií prostřednictvím projektového vyučování, zážitkových vzdělávacích kurzů a žákovských projektů. V rámci projektu proběhly také vzdělávací semináře pro pedagogy v oblasti zážitkové pedagogiky a projektového vyučování.

Výstupem z projektu byly rovněž publikace Cesta za žákovskými projekty, Klíčení příběh a řemeslo, Sborník Klíčový rok, metodický film Klíčový rok a pracovní listy k jednotlivým vzdělávacím kurzům.

Cíl projektu

Podpora pedagogů při naplňování cílů kurikurální reformy a pomoc žákům rozvíjet a zvyšovat své kompetence, hledat cestu k sobě a k co nejlepšímu budoucímu uplatnění.

Výstupy projektu

  • 52 instruktorů Prázdninové školy Lipnice
  • 44 ZŠ a víceletých gymnázií z celé ČR, které prošly projektem
  • 1646 žáků, kteří prošli projektem
  • 490 pedagogů, kteří prošli projektem
  • 3 metodické publikace
  • 1 metodický film
  • řada pracovních listů k jednotlivým vzdělávacím kurzům

Donor

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/