Přihlásit se

Certifikovaný výcvik metod zážitkové pedagogiky (Bratislava)

Získejte know-how Prázdninovky a postavte i své kurzy na zážitku.

Metody zážitkové pedagogiky

Učíte, vedete nebo motivujete lidi? Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit tak, aby to mělo smysl!

Náš certifikovaný výcvik je souborem pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou
metodami zážitkové pedagogiky – od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou.

Toto je náš Výcvik zážitkovky na Slovensku

Náš několikaměsíční výcvik máme v několika městech: mimo Brna, Českých Budějovic a Prahy i v Bratislavě, kde jej školí instruktorka Prázdninovky Lucia Ondrejkovič Obenau.

Přihlašování na tento slovenský běh probíhá zde na jejích stránkách, obsahem je ale stejný, jako všechny ostatní. Další běh bude od podzimu 2024.

Nechte si výcvik představit ve 3 minutách:

Je výcvik pro Vás?

LEKTOŘI, TRENÉŘI, KOUČOVÉ!

Vtáhněte své účastníky. Učte prožitkem. Stavějte na aktivitě vašich klientů. Pracujte s jejich reálnou motivací. I pomocí her můžete rozvíjet, předávat zkušenosti, připravovat akční plány a dosahovat reálné výsledky.

UČITELÉ! Víte jak na strategii MŠMT 2030+ ?

Předáme vám způsob, jak vyučovat klíčové kompetence. Ukážeme vám, jak na hodnocení žáků, průřezová témata, budování bezpečného prostředí ve třídě, přípravu adaptačních programů a mnoho dalšího.

VEDOUCÍ, VYCHOVATELÉ, PEDAGOGOVÉ!

Pokud pořádáte kroužky, tábory a jiné zážitkové akce a máte pocit, že by šlo z vašich programů vytěžit více rozvojového potenciálu, pak vám ukážeme jak na to. Neskončíte pouze u zábavy, ale bude to stále zábavné.

Co vám to dá?

Absolvováním celého výcviku, tedy cyklu pěti na sebe navazujících kurzů, budete komplexně seznámeni s metodami zážitkové pedagogiky, jak je v Prázdninovce využíváme již přes 45 let. A učit se jim budete jak jinak než zážitkově.

Seznámíte se s univerzálními principy, které jsou aplikovatelné téměř ve všech odvětvích – od škol, přes firemní vzdělávání a rozvoj týmů, po tábory nebo volnočasovou činnost.

Mimo profesního rozvoje pak účastníci říkají, že dochází i k jejich vlastnímu, osobnímu rozvoji. A slýcháváme, že jsou kurzy i možností pro vzájemnou inspiraci – velmi pravděpodobně se setkáte s lidmi z různých oborů, což je prý velmi osvěžující.

Jednotlivé části výcviku

Tato část v kostce představuje celou metodiku zážitkové pedagogiky a její stěžejní principy. Provede vás jejími třemi kroky od stanovení záměru přes volbu programu až po vedení reflexe. Ukáže vám, jak spolu tyto fáze souvisí, a jak se vzájemně ovlivňují.

 • Dozvíte se, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interaktivní a zároveň také naplňoval stanovené cíle.
 • Získané vědomosti si vyzkoušíte při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu.
 • Zažijete množství praktických her a aktivit s konkrétním metodickým záměrem.
 • Obohatí vás sdílení zkušeností z praxe ostatních účastníků.

Tato část představuje hru jako hlavní prostředek osobnostního rozvoje. Zabývá se strukturou hry, díky které se naučíte vybírat, upravovat i sami vymýšlet takové aktivity, abyste co nejlépe dokázali naplnit vaše pedagogické cíle.

 • Naučíte se, jak hru vystavět, aby měla spád a lidi bavila.
 • Budeme pracovat s různou formou, pravidly i cíli hry.
 • Vyzkoušíte si, jak upravit hru na základě specifik různých skupin.
 • Na kurzu bude prostor vymyslet novou hru podle tématu, které vás zajímá.
 • Budeme se zabývat možnými riziky a dopady náročných her.

Tento blok je intenzivním tréninkem vedení reflexe. Seznámíte se se základy facilitace, skupinové dynamiky a neexpertního vedení lidí. Vyzkoušíte si zvládat různě naladěné skupiny účastníků tak, abyste je byli schopni dovést k jasným a konkrétním výstupům programu.

 • Naučíme vás se správně ptát a maximálně tak vytěžit vaše aktivity.
 • Budete trénovat vedení reflexe a volit, kam a jakým způsobem ji směřovat.
 • Pomůžeme vám zbavit se „vychovatelského“ přístupu.
 • Podíváme se, jak vypadá vývoj skupiny v čase a jak na něj reagovat.
 • Dostanete konkrétní doporučení, abyste dokázali dojít se skupinou ke konkrétním výstupům.

Tato část se do hloubky věnuje přípravě myšlenkového konceptu akcí s využitím poznatků z oblasti dramaturgie. Ukáže vám, jak seskládat hry a aktivity do scénáře vašeho kurzu tak, že se stane vaším originálním dílem a zároveň naplní vaše pedagogické cíle.

 • Seznámíme vás se základními principy dramaturgie.
 • Do hloubky pochopíte důležitost dobře zvolených témat a cílů.
 • Naučíte se, jak vystavět dobrý scénář s intenzivními prožitky.
 • Nahlédnete do praxe úspěšných kurzů Prázdninové školy Lipnice.
 • Sami sestavíte dramaturgii programu a získáte zpětnou vazbu na svou práci.

Poslední kurz je koncipován nejvíce jako sebezkušenostní a integruje v sobě všechny předchozí bloky. Tvoří jakousi závěrečnou maturitu. V praxi si vyzkoušíte upravit hru na danou účastnickou skupinu s ohledem na dramaturgii výcviku, prakticky ji odvést a zreflektovat. Následné metodické metareflexe a zpětné vazby vás posunou na profesní i osobní úrovni.

 • Zažijete si praktický nácvik lektorských dovedností a dotknete se zlatého dna řemesla zážitkové pedagogiky.
 • Vyzkoušíte si sami připravit náročnější program a odvedete ho včetně jeho následné reflexe.
 • Získáte zpětnou vazbu od účastnické skupiny a další metodická doporučení od lektorů.
 • Zaměříme se na vaše sebepoznání a sebereflexi jak na osobní tak profesní úrovni.

Přehled termínů

11.–13.10.2024

Metodika zážitkové pedagogiky

8.–10.11.2024

Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

6.–8.12.2024

Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice

17.–19.1.2025

Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice

7.–9.2.2025

Zážitková pedagogika v osobnostně sociálním rozvoj

Chcete výcvik nebo jeho část zrealizovat přímo pro vás?

Pro uzavřenou skupinu účastníků si můžete objednat celý výcvik nebo i jednotlivou část výcviku. Pro bližší informace napište na kurzy@psl.cz. Ozveme se co nejdřív zpátky.

Jak znalosti z kurzu využívají v praxi jeho absolventi?

Koukněte na pár příkladů toho, co si z kurzu odnesli jeho účastníci a jak to přetavili do praxe – při výuce dějepisu, rozvoji podnikavosti, tréninku parkouru nebo učení první pomoci.

Přihláška

13. 10. 2023 - 11. 02. 2024 Výcvik Bratislava, podzim 2023
Lucia Ondrejkovič Obenau
Bratislava
Již proběhlo
11. 10. 2024 - 09. 02. 2025 Výcvik Bratislava, podzim 2024
Lucia Ondrejkovič Obenau
Bratislava

Organizační informace

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem:
První den: 17.00 – 20.30
Druhý den: 09.00 – 18.00 s přestávkou na oběd
Třetí den: 09.00h – 12.30

Konkrétní a přesné informace o místě a čase konání kurzů dostanete od lektora cca 14 dní před začátkem.

Výcvik stojí 1 580 euro (cena jedné části vychází na 316 euro).

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály.
 • Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu účastníků.
 • Platbu je možné rozložit. Informace o tom, stejně jako storno podmínky, jsou na webu spolu s přihláškou.

V Bratislavě je to zde:

Zámocká 22
Bratislava

Za absolvování celého výcviku udělujeme vlastní osvědčení. Pro jeho získání je potřeba:

 1. absolvovat cyklus všech pěti kurzů v daném běhu (pokud se některé části nebudete moci zúčastnit, jednu z nich lze nahradit v následujícím běhu za manipulační poplatek 40 euro, ale nejpozději do jednoho roku od zahájení vašeho běhu),
 2. po skončení běhu vypracovat a odevzdat vlastní návrh zážitkového programu.
slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/