Přihlásit se

Certifikovaný výcvik metod zážitkové pedagogiky (Brno)

Získejte know-how Prázdninovky a postavte i své kurzy na zážitku.

Metody zážitkové pedagogiky

Učíte, vedete nebo motivujete lidi? Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit tak, aby to mělo smysl!

Náš certifikovaný výcvik je souborem pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou
metodami zážitkové pedagogiky – od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou.
Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Aktuálně (k 27. 5. 2024)

Jarní brněnský běh již začal a není možné se do něj připojit. Další začne nejspíš v listopadu.

Zároveň v půlce září začíná tento běh v Praze a ten ještě volná místa má. Obsahem je stejný jako tento. Jestli se vám místem nebo termíny nehodí, dejte nám tady vědět – ozveme se, jakmile vypíšeme nový běh.

Podívejte se na představení výcviku ve 3 minutách:

Je výcvik pro Vás?

LEKTOŘI, TRENÉŘI, KOUČOVÉ!

Vtáhněte své účastníky. Učte prožitkem. Stavějte na aktivitě vašich klientů. Pracujte s jejich reálnou motivací. I pomocí her můžete rozvíjet, předávat zkušenosti, připravovat akční plány a dosahovat reálné výsledky.

UČITELÉ! Víte jak na strategii MŠMT 2030+ ?

Předáme vám způsob, jak vyučovat klíčové kompetence. Ukážeme vám, jak na hodnocení žáků, průřezová témata, budování bezpečného prostředí ve třídě, přípravu adaptačních programů a mnoho dalšího.

VEDOUCÍ, VYCHOVATELÉ, PEDAGOGOVÉ!

Pokud pořádáte kroužky, tábory a jiné zážitkové akce a máte pocit, že by šlo z vašich programů vytěžit více rozvojového potenciálu, pak vám ukážeme jak na to. Neskončíte pouze u zábavy, ale bude to stále zábavné.

Co vám to dá?

Absolvováním celého výcviku, tedy cyklu pěti na sebe navazujících kurzů, budete komplexně seznámeni s metodami zážitkové pedagogiky, jak je v Prázdninovce využíváme již přes 45 let. A učit se jim budete jak jinak než zážitkově.

Seznámíte se s univerzálními principy, které jsou aplikovatelné téměř ve všech odvětvích – od škol, přes firemní vzdělávání a rozvoj týmů, po tábory nebo volnočasovou činnost.

Po ukončení výcviku obdržíte certifikát o absolutoriu. Kurzy jsou navíc akreditovány u MŠMT (č. j. 1050/2023-4-155), takže se dají využít pro DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Mimo profesního rozvoje pak účastníci říkají, že dochází i k jejich vlastnímu, osobnímu rozvoji. A slýcháváme, že jsou kurzy i možností pro vzájemnou inspiraci – velmi pravděpodobně se setkáte s lidmi z různých oborů, což je prý velmi osvěžující.

Jednotlivé části výcviku

Tato část v kostce představuje celou metodiku zážitkové pedagogiky a její stěžejní principy. Provede vás jejími třemi kroky od stanovení záměru přes volbu programu až po vedení reflexe. Ukáže vám, jak spolu tyto fáze souvisí, a jak se vzájemně ovlivňují.

 • Dozvíte se, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interaktivní a zároveň také naplňoval stanovené cíle.
 • Získané vědomosti si vyzkoušíte při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu.
 • Zažijete množství praktických her a aktivit s konkrétním metodickým záměrem.
 • Obohatí vás sdílení zkušeností z praxe ostatních účastníků.

Tato část představuje hru jako hlavní prostředek osobnostního rozvoje. Zabývá se strukturou hry, díky které se naučíte vybírat, upravovat i sami vymýšlet takové aktivity, abyste co nejlépe dokázali naplnit vaše pedagogické cíle.

 • Naučíte se, jak hru vystavět, aby měla spád a lidi bavila.
 • Budeme pracovat s různou formou, pravidly i cíli hry.
 • Vyzkoušíte si, jak upravit hru na základě specifik různých skupin.
 • Na kurzu bude prostor vymyslet novou hru podle tématu, které vás zajímá.
 • Budeme se zabývat možnými riziky a dopady náročných her.

Tento blok je intenzivním tréninkem vedení reflexe. Seznámíte se se základy facilitace, skupinové dynamiky a neexpertního vedení lidí. Vyzkoušíte si zvládat různě naladěné skupiny účastníků tak, abyste je byli schopni dovést k jasným a konkrétním výstupům programu.

 • Naučíme vás se správně ptát a maximálně tak vytěžit vaše aktivity.
 • Budete trénovat vedení reflexe a volit, kam a jakým způsobem ji směřovat.
 • Pomůžeme vám zbavit se „vychovatelského“ přístupu.
 • Podíváme se, jak vypadá vývoj skupiny v čase a jak na něj reagovat.
 • Dostanete konkrétní doporučení, abyste dokázali dojít se skupinou ke konkrétním výstupům.

Tato část se do hloubky věnuje přípravě myšlenkového konceptu akcí s využitím poznatků z oblasti dramaturgie. Ukáže vám, jak seskládat hry a aktivity do scénáře vašeho kurzu tak, že se stane vaším originálním dílem a zároveň naplní vaše pedagogické cíle.

 • Seznámíme vás se základními principy dramaturgie.
 • Do hloubky pochopíte důležitost dobře zvolených témat a cílů.
 • Naučíte se, jak vystavět dobrý scénář s intenzivními prožitky.
 • Nahlédnete do praxe úspěšných kurzů Prázdninové školy Lipnice.
 • Sami sestavíte dramaturgii programu a získáte zpětnou vazbu na svou práci.

Poslední kurz je koncipován nejvíce jako sebezkušenostní a integruje v sobě všechny předchozí bloky. Tvoří jakousi závěrečnou maturitu. V praxi si vyzkoušíte upravit hru na danou účastnickou skupinu s ohledem na dramaturgii výcviku, prakticky ji odvést a zreflektovat. Následné metodické metareflexe a zpětné vazby vás posunou na profesní i osobní úrovni.

 • Zažijete si praktický nácvik lektorských dovedností a dotknete se zlatého dna řemesla zážitkové pedagogiky.
 • Vyzkoušíte si sami připravit náročnější program a odvedete ho včetně jeho následné reflexe.
 • Získáte zpětnou vazbu od účastnické skupiny a další metodická doporučení od lektorů.
 • Zaměříme se na vaše sebepoznání a sebereflexi jak na osobní tak profesní úrovni.

Přehled termínů

1.–3.3.2024

Metodika zážitkové pedagogiky

22.–24.3.2024

Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

19.–21.4.2024

Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice

17.–19.5.2024

Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice

7.–9.6.2024

Zážitková pedagogika v osobnostně sociálním rozvoj

Chcete výcvik nebo jeho část zrealizovat přímo pro vás?

Pro uzavřenou skupinu účastníků si můžete objednat celý výcvik nebo i jednotlivou část výcviku. Pro bližší informace napište na kurzy@psl.cz. Ozveme se co nejdřív zpátky.

Jak znalosti z kurzu využívají v praxi jeho absolventi?

Koukněte na pár příkladů toho, co si z kurzu odnesli jeho účastníci a jak to přetavili do praxe – při výuce dějepisu, rozvoji podnikavosti, tréninku parkouru nebo učení první pomoci.

Přihláška

01. 03. 2024 - 09. 06. 2024 Výcvik Brno jaro 2024
vede Lída Houdková
Brno, Centrum ANAMCARA
Již proběhlo

Organizační informace

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem:
První den: 17.00 – 20.30
Druhý den: 09.00 – 18.00 s přestávkou na oběd
Třetí den: 09.00h – 12.30

Konkrétní a přesné informace o místě a čase konání kurzů dostanete od lektora cca 14 dní před začátkem.

Výcvik stojí 39 000 Kč (cena jedné části vychází na 7 800 Kč).

Jestliže byste chtěli platbu rozložit do tří splátek po 14200 Kč, je to možné, pak je ale cena 42 600 Kč (cena jedné části je pak 8 520 Kč).

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály.
 • Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu účastníků.
 • Při platbě ze zahraničí není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech bude vyrovnán, nejpozději při zahájení výcviku.
 • Jednotlivé části výcviku jsou akreditovány v systému DVPP a proto jsou ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeny od DPH
 • Při platbě nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol a další údaje, které vám přijdou po přihlášení na mail.
 • Bankovní spojení pro platby v CZK:
  2300207010/2010
 • Bankovní spojení pro platby v EUR:
  IBAN: CZ8420100000002300207010
  BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

V Brně je to zde:

Centrum ANAMCARA, Mikšíčkova 35, Brno – Židenice
Zde je to na Mapy.cz

Za absolvování celého výcviku udělujeme vlastní osvědčení. Pro jeho získání je potřeba:

 1. absolvovat cyklus všech pěti kurzů v daném běhu (pokud se některé části nebudete moci zúčastnit, jednu z nich lze nahradit v následujícím běhu za manipulační poplatek 1 000 Kč, ale nejpozději do jednoho roku od zahájení vašeho běhu),
 2. po skončení běhu vypracovat a odevzdat vlastní návrh zážitkového programu.

V případě odhlášení se z kurzu jsou stanoveny tyto storno podmínky.
Jak mimo jiné říkají: v případě zrušení účasti je možné za sebe vyslat někoho jiného.

Storno účasti je možné si pojistit u mnoha pojišťoven.

Pokud by se kurz nenaplnil, nemohl se konat z jiného důvodu na naší straně či z důvodu vyšší moci, nabídneme Vám nový termín nebo kurzovné vrátíme v plné výši.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/