Přihlásit se

PRVOSEN 2022

Kurzem to nekončí,
ještě je tu Prvosen!

Pokud jsi právě absolvoval některý z kurzů Prázdninové školy Lipnice a rád bys pronikl do jejích tajů a zákoutí, pak je Prvosen určen pro tebe. Sami jsme byli před několika lety v podobné situaci, a protože jsme poznali nástrahy přechodu z role účastnické do role instruktorské, připravujeme nyní Prvosen, interní seminář pro nově příchozí. V Prázdninovce již patnáctý ročník!

Prvosen je určený právě tobě, novému elévovi a členovi, nadšené, čerstvé a perspektivní krvi v našich prázdninovkových žilách. Pevně věříme, že ti tento víkend pomůže nadšený, čerstvý a s perspektivou zůstat. Prvosen není povinnou akcí a do vod PŠL dá se vplout i jinak a stále ladně a bez problémů. Kdo to však myslí s PŠL vážně, měl by o Prvosnu alespoň vážně uvažovat.

Co ti Prvosen přinese:

 1. Usnadnění vstupu do Prázdninovky.
 2. Seznámení a propojení s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci jako ty – právě do PŠL vstupují.
 3. Odpovědi na otázky o PŠL a jejím směřování, zákulisní informace, kontakty na další instruktory Prázdninovky.
 4. Prozkoumání toho, jak se ty sám chceš a můžeš v PŠL zapojit.
 5. Víkend se zajímavým programem a podobně laděnými lidmi.

Předešlé ročníky obrazem

Otázky a odpovědí

Prvosen je pro všechny nové členy PŠL; přihlásit se můžeš i v případě, že ti tým neudělil kvalifikaci prvoeléva, nebo když jsi absolvoval jen krátký či metodický kurz. Omezení jsou pouze praktická: přihlášky přijímáme do 30. září, počet účastníků je omezen kapacitou střediska a před přihlášením je nutné stát se členem PŠL.

Prvosen je interní vzdělávací akcí, seminářem. Neočekávej proud velkolepých zážitků, či pokračování kurzu. Zažiješ spíše workshopy a debaty, které ti pomohou v orientaci v organizaci, jejich aktivitách a metodě. I přes nutnost předat mnoho informací se ale snažíme vše pojmout v duchu zážitkovky, takže nějaký ten pot, akce a překvapení se určitě objeví!

O víkendu 28. - 30. 10. 2022. Předběžně počítáme se začátkem v pátek okolo 17. hodiny a v podobných hodinách v neděli budeme končit, obojí myšleno v okolí Prahy. Pokud by tyto časy měly být, např. kvůli práci, důvodem k neúčasti, napiš nám a společně to vyřešíme.

V Krkonoších, přesné místo se včas dozvíš.

Cena je konečná (ubytování, strava, program…), počítá se, že doprava na kurz a zpět je ve tvé režii. Pokud by pro tebe cena byla překážkou v účasti, ozvi se nám.

Určitě budeš potřebovat spacák a pár dalších běžných věcí na víkend. Nic, co bys musel týdny shánět, potřebovat nebudeš. Bližší informace dostanou přihlášení účastníci e-mailem. Přijeď svěží, protože zadarmo to nebude…

Co znamená být (prvo)elévem? Elévem se může stát ten, kdo týmu absolvovaného kurzu po skončení napíše motivační dopis, proč by chtěl být součástí PŠL a tým ho vybere, popřípadě je týmem přímo osloven (každý tým může mít odlišná kritéria výběru prvoelévů). V prvním roce se stává Prvoelévem (díky tomuto statusu získává po dobu jednoho roku výhodu při výběru do týmů chystaných kurzů). Nutné je uhradit členské příspěvky – v aktuálním roce nástupu 250,- Kč, následující roky upravuje řád členství příspěvek na 500 Kč za rok (obě částky je možné dobrovolně navýšit). Výhody:

 • Možnost účasti na interních akcích Prázdninové školy Lipnice.
 • Možnost účastnit se jako člen týmu autorských kurzů a kurzů na zakázku.
 • Možnost zařazení do emailové konference PŠL (informace o dění v kanceláři, pozvánky na různé zajímavé zážitkové/vzdělávací akce apod.).
 • Možnost přístupu do infosystému, kde jsou interní metodické dokumenty, závěrečné zprávy z kurzů, databáze středisek a kontaktů na ostatní členy PŠL apod.
 • Možnost využívat materiál PŠL.
 • Možnost získat svého patrona, což je většinou člen týmu, z nějž byl elév nominován. Úkolem patrona je usnadnit elévovi vstup do PŠL a v případě potřeby mu poradit či pomoci.

Co znamená být členem? Členem můžeš být, pokud se z nějakého důvodu nemůžeš nebo nechceš stát prvoelévem (např. nebyl jsi vybrán týmem). Výhody a práva jsou podobná jako u eléva (viz výše), kromě přednostního přijímání do týmů kurzů v prvním roce. Nevýhody:

 • Možná o něco méně hladký vstup do PŠL s menší podporou týmu.
 • Pokud chceš pokračovat ke statusu instruktora, musíš být nejprve jmenován elévem – jakýmkoliv týmem, s nímž absolvuješ kurz jako člen týmu, případně jmenováním elévem z jiného kurzu.
 • Poplatky – nesnížené, tedy v minimální výši 500 Kč/rok.

Jak se přihlásit

 1. Nutnou podmínkou pro účast na Prvosnu je členství v PŠL a zaplacení členských příspěvků. Pokud ještě nejsi členem, vše potřebné ti sdělí Zdenka Holubcová z kanceláře na holubcova@psl.cz. Bude po tobě chtít vyplnění vstupního dotazníku a vytvoří ti účet v infosystému.
 2. Vyplň přihlášku na Prvosen výše na tomto webu. Po přihlášení ti pošleme další informace.
 3. Pošli na účet PŠL (2400812576/2010) kurzovné ve výši 1650 Kč. Nezapomeň na variabilní symbol (9240) a na své jméno ve zprávě pro příjemce.
 4. Uvedený účet je účtem transparentním, údaje spojené s platbou budou tedy veřejně dostupné. Odesláním platby poskytuješ souhlas se zpracováním (tedy i zveřejněním) příslušných osobních údajů. V případě nesouhlasu se prosím opět obrať na Zdenku, která s tebou projedná alternativní možnosti platby.
 5. S přihlášením a platbou prosím neotálej, pomůže nám to v organizaci kurzu, díky. Přihlášky přijímáme ideálně do 30. 9. (výjimkou může být přihlášení účastníků, kterým kurz končí až po tomto datu).
 6. Počítej se stornopodmínkami v případě změny tvé účasti. Při odhlášení 15 – 30 dnů před kurzem vracíme 75% poplatku, 8 – 14 dnů před kurzem ti vrátíme 50% poplatku, při odhlášení méně než týden do kurzu poplatek nevracíme. V případě, že by se kurz nemohl realizovat z důvodu nového zpřísnění vládních omezení, poplatek ti vrátíme. V takovém případě bude pravděpodobně v nabídce zkrácená online varianta setkání.

Přihlásit se

24. 11. 2022 - 27. 11. 2022 Prvosen
MICHAL KOLOMAZNÍK
Les
Již proběhlo
slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/