Přihlásit se

Reflexe jako prostředek pro vzdělávání

Naučíte se využívat reflexi jako účinný nástroj pro vytěžení vašich programů!

Základním principem zážitkové pedagogiky je skutečnost, že hry a programy jsou prostředkem učení nikoliv samotným cílem.

Aby mohla být hra nebo jiný program skutečně  prostředkem učení, je třeba umět zážitky z her a programů vytěžit směrem k předem stanoveným  pedagogickým cílům a zformulovat je do konkrétních výstupů, které budou ve  formě nově získaných zkušeností přenositelné do života. 

Kurz Reflexe jako prostředek pro vzdělávání se proto zaměřuje na klíčovou  dovednost celého pedagogického procesu – vedení reflexe, která zahrnuje: sdílení dojmů a emocí ve skupině, pojmenování a vytěžení klíčových zážitků a jejich transformaci do zkušeností, kladení dobrých, otevřených otázek,  vytváření a formulaci osobních a skupinových zakázek, přijímání a poskytování zpětné vazby, schopnost nabízet k probíraným tématům adekvátní teoretické modely, shrnování procesu do relevantních výstupů a mnoho dalšího…

Vedení reflexe je také balancování mezi zaměřením na původní pedagogický cíl a citlivostí na aktuální  témata a dění ve skupině. I to si vysvětlíme!

Tento kurz je akreditován u MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT- 28774/2022-4-976

Můžete se hlásit jako jednotlivci na tento otevřený termín, ale tento kurz si lze objednat také pro vaši uzavřenou skupinu!

petra.drahanska@psl.cz

Co si odnesete?

 1. Osobní účastnickou zkušenost
  Sami na sobě si vyzkoušíte, jak zážitkový program působí a funguje. Zažijete účastnickou i metodickou reflexi aktivit. Zjistíte, jak skrze pojmenování zážitků z her a programů vytvořit zkušenosti, které jsou aplikovatelné do reálného pracovního i osobního života.
 2. Teoretické zarámování do metodiky zážitkové pedagogiky
  Užití her zasadíme do kontextu zážitkové pedagogiky a její metodické triády: záměr-program-reflexe. Zaměříme se na klíčovou roli volby programových prostředků. Hry a aktivity nahlédneme jako flexibilní prostředky nikoliv cíle našeho snažení. Představíme si i další možné programové prostředky, které lze využít.
 3. Aplikaci nabízené metodiky do vlastní praxe
  Sami se pokusíte najít, jak obsah kurzu můžete rovnou využít ve vašich oborech a prostředích.
 4. Nezbytnou součástí celého kurzu tvoří také poskytování a přijímání zpětné vazby jako klíčového nástroje pro vytěžení her a programů.

Zkušenost není to,

co zažijeme, ale to,

co uděláme s tím,

co jsme zažili.

– A. Huxley

Pro koho kurz je?

 • pro učitele
 • volnočasové pedagogy
 • lektory na volné noze
 • metodiky
 • firemní trenéry a kouče
 • všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku

Jestli si nejste jistí, zda je tento kurz pro vás vhodný, napište nám!

petra.drahanska@psl.cz

Praktické informace

Časový harmonogram
Kurz je od 9.00 do 17.30 s průběžnými přestávkami a hodinovou obědovou pauzou.

Účastnická skupina
Maximálně 16 účastníků + lektor.

Kde kurz probíhá

Brno
V centru AnamCara / Brna – Mikšíčkova 35

Praha
PRO8TOR / Praha 2 – Vinohrady, Šmilovského 8

K ceně
Strava není v ceně kurzu a zařizuje si ji každý sám. Platební údaje vám pošleme na e-mail po přihlášení.

Storno poplatky

V případě odhlášení z kurzu po zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující storno poplatky:

 • méně než 14 dní až do 6. dne včetně před začátkem kurzu (den, kdy kurz probíhá, se do lhůty nezapočítává): 50 % z ceny kurzu
 • méně než 5 dní před kurzem: 100 % z ceny kurzu

Pokud by se kurz nenaplnil, nemohl se konat z jiného důvodu na naší straně či z důvodu vyšší moci, nabídneme Vám nový termín nebo kurzovné vrátíme v plné výši.

Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení žádosti. Na zrušení účasti ze zdravotních důvodů není brán zřetel a řídí se běžnými storno podmínkami.

Pokud se kurzu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

Zrušení účasti po zaplacení si můžete případně pojistit u pojišťovny.

Co je Prázdninovka?

Prázdninová škola Lipnice je nezisková organizace, ve které od roku 1977 využíváme metody zážitkové pedagogiky k rozvoji znalostí, dovedností a postojů jednotlivců – aby objevili a využili svůj vlastní potenciál.

Již od samého počátku v ní aktivně stavíme na kultuře dávání zpětné vazby – průběžně si ji poskytujeme v týmech, na vyžádání ji dáváme účastníkům našich akcí a jestliže uděláme nějaké chyby, neskrýváme je, ale snažíme se z nich poučit.

Na tomto kurzu zážitkově předáváme, co jsme se za těch více než 40 let o efektivním dávání a přijímání zpětné vazby a jejím začlenění do každodenního fungování naučili. Aby z ní mohlo benefitovat co nejvíc dalších organizací, týmů v nich a hlavně samotných jednotlivců.

Přihlaste se

Vyplněním a odesláním přihlášky se závazně přihlašujete na tento kurz Prázdninové školy Lipnice.

31. 10. 2023 - 31. 10. 2023 Reflexe jako prostředek pro vzdělávání
vede Jakub Liška
Praha
Již proběhlo
11. 05. 2024 - 11. 05. 2024 Reflexe jako prostředek pro vzdělávání
vede Jakub Liška
Praha
Přihlásit se