Přihlásit se

Úvod do metodiky zážitkové pedagogiky

Zjistěte, zda je metodika zážitkové pedagogiky to pravé pro vás

Představíme vám základní princip, na kterém funguje učení prožitkem! Sami pak zjistíte, zda je tato metodika pro vás to pravé a jestli pak budete chtít víc…

Kurz Metodika zážitkové pedagogiky představuje účastníkům v praxi jednoduchý princip, jak lze pomocí interaktivního programu naplňovat předem definované pedagogické cíle ve třech základních krocích metodiky: záměr – program – reflexe. 

Zážitková pedagogika je funkční metodou, skrze kterou lze vytvářet a rozvíjet celou řadu vědomostí, dovedností a postojů, rozvíjet klíčové kompetence a pracovat s dalšími tématy osobnostního a sociálního rozvoje. Tato metoda je univerzální a snadno přenositelná do různých vzdělávacích prostředí. Podstatou zážitkové pedagogiky je práce s pedagogickým záměrem, k němuž jsou směřovány zážitky z her a různorodých aktivit.

Existuje oblast kompetencí a výchovných dopadů, které zážitková pedagogika rozvíjí již ze své podstaty. Patří mezi ně sebepoznání, komunikace, spolupráce, empatie, schopnosti učit se z neúspěchu, vyjadřovat a přijímat zpětnou vazbu, řešit problémy, přetavovat zážitky ve zkušenost apod. Zároveň je ale možné metodou zážitkové pedagogiky předávat a rozvíjet specifické obsahy konkrétních školních předmětů nebo průřezových témat rámcových vzdělávacích programů.

Kurz je z naprosté většiny vedený zážitkově: kombinuje sebezkušenost a její následné zarámování do jednoduchého teoretického modelu.

Tento kurz je akreditován u MŠMT v systému DVPP pod č.j. č. j. MSMT- 28774/2022-4-976

Můžete se hlásit jako jednotlivci na tento otevřený termín, ale tento kurz si lze objednat také pro vaši uzavřenou skupinu!

petra.drahanska@psl.cz

Co si odnesete?

 1. Osobní účastnickou zkušenost
  Sami na sobě si vyzkoušíte, jak zážitkový program působí a funguje. Zažijete účastnickou i metodickou reflexi aktivit. Zjistíte, jak skrze pojmenování zážitků vytvořit zkušenosti, které jsou aplikovatelné do jejich reálného pracovního i osobního života.
 2. Teoretické zarámování do metodiky zážitkové pedagogiky
  Zaměříme se na klíčovou roli stanovených pedagogických cílů a záměrů, které chceme programem naplňovat. Hry a aktivity  nahlédneme jako flexibilní prostředky (nikoliv cíle) k jejich naplnění a závěrečnou fázi reflexe jako nejdůležitější část celého procesu, při které si účastníci pojmenovávají své prožitky a přínosy, které jim aktivity přinesly.
 3. Aplikaci nabízené metodiky do vlastní praxe
  Sami se pokusíte najít, jak obsah kurzu můžete rovnou využít ve vašich oborech a prostředích.

Nevěřila jsem, že je možné si hrát a učit se zároveň!“

– Jana, účastnice kurzu

Pro koho kurz je?

 • pro učitele
 • volnočasové pedagogy
 • lektory na volné noze
 • metodiky
 • firemní trenéry a kouče
 • všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku

Praktické informace

Časový harmonogram
Kurz je od 9.00 do 17.00 s průběžnými přestávkami a hodinovou obědovou pauzou.

Účastnická skupina
Maximálně 16 účastníků + lektor.

Kde kurz probíhá

Brno
V centru AnamCara / Brna – Mikšíčkova 35

Praha
PRO8TOR / Praha 2 – Vinohrady, Šmilovského 8

K ceně
Strava není v ceně kurzu a zařizuje si ji každý sám. Platební údaje vám pošleme na e-mail po přihlášení.

Storno poplatky

V případě odhlášení z kurzu po zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující storno poplatky:

 • méně než 14 dní až do 6. dne včetně před začátkem kurzu (den, kdy kurz probíhá, se do lhůty nezapočítává): 50 % z ceny kurzu
 • méně než 5 dní před kurzem: 100 % z ceny kurzu

Pokud by se kurz nenaplnil, nemohl se konat z jiného důvodu na naší straně či z důvodu vyšší moci, nabídneme Vám nový termín nebo kurzovné vrátíme v plné výši.

Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení žádosti. Na zrušení účasti ze zdravotních důvodů není brán zřetel a řídí se běžnými storno podmínkami.

Pokud se kurzu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

Zrušení účasti po zaplacení si můžete případně pojistit u pojišťovny.

Co je Prázdninovka?

Prázdninová škola Lipnice je nezisková organizace, ve které od roku 1977 využíváme metody zážitkové pedagogiky k rozvoji znalostí, dovedností a postojů jednotlivců – aby objevili a využili svůj vlastní potenciál.

Na tomto kurzu zážitkově předáváme, co jsme se za těch více než 40 let naučili.

Přihlaste se

Vyplněním a odesláním přihlášky se závazně přihlašujete na tento kurz Prázdninové školy Lipnice.

15. 04. 2024 - 15. 04. 2024 Úvod do metodiky zážitkové pedagogiky
vede Jakub Liška
Praha
Přihlásit se
05. 06. 2024 - 05. 06. 2024 Úvod do metodiky zážitkové pedagogiky
vede Jakub Liška
Praha
Přihlásit se