Historie

Už více než 45 let jsme průkopníky zážitkové pedagogiky u nás. Od roku 1992 jsme členy Outward Bound International,
mezinárodní komunity vzdělávacích organizací, které se zaměřují na zážitkové učení v přírodě.

Prázdninová škola byla založena v roce 1977 a až do roku 1989 působila jako samostatný subjekt pod hlavičkou SSM. U jejího zrodu stál a až do roku 1987 ji řídil dr. Allan Gintel. Svým programem navázala na bohaté tradice pobytu v přírodě u nás a nabídla nové postupy a témata, reagující na společenskou strnulost éry normalizace.

Cílem se stala výchova jedince v aktivní a spolupracující osobnost, ovlivňující dění kolem sebe. Svoji metodu nazvala „intenzívní rekreační režim“. První ročník sestával ze čtyř kursů – středoškolských Prázdnin, Projektu pro vysokoškoláky a dvou metodických seminářů – o celkové délce 24 dny. Uskutečnily se v létě roku 1978 na lipnickém středisku.

Významnou roli v historii Prázdninovky sehrálo středisko v Lipnici nad Sázavou. Jeho romantické okolí a genius loci inspiroval ke vzniku stovek her a dalších programů.

Dispozice objektu nutily být téměř neustále v bezprostředním kontaktu s přírodním prostředím nesmírné kvality. Okolní skalnatý terén a zatopené lomy nabízely desítky výzev, z nichž některé se staly legendami (třeba skok z „desítky“).

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/