Přispěj na rozvoj dobrovolníků v Prázdninovce

Přispěj na rozvoj dobrovolníků v Prázdninovce

Chceme, aby se naši instruktoři a dobrovolníci neustále zlepšovali, protože na nich stojí úspěch našich účastníků. Rozvíjíme jejich odborné kompetence a jiné dovednosti. Pravidelně pořádáme zdravotnický kurz nebo kurz lanových překážek. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek. Tvůj dar použijeme na interní vzdělávání a rozvoj našich dobrovolníků.

Předáváme hodnoty

Učení skrz zážitky. To je to, co lidi posouvá dál. Naše metodika, na které pracujeme už více než 45 let, ukazuje, že učení může být jiné, intenzivní, zábavné i plné výzev. Naši zážitkovou metodu rozvíjíme a šíříme do světa. Naším posláním je předávat hodnoty, kterými sami žijeme.

Důvěra, odvaha, tvořivost, aktivní postoj. Chceme pomáhat ostatním, aby byli sami schopni překonávat těžké životní překážky a náročné situace brali jako výzvy.


Na našich kurzech lidé objevují a rozvíjejí vlastní potenciál. Posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem nás. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naši absolventi si odnášejí zkušenosti, které je obohacují a podporují na cestě k pozitivní změně. Ovlivňujeme nasměrování jednotlivců i celé společnosti. Jsme vděčni za to, že nám pomůžeš rozvíjet ostatní.

Pokud víš, o někom, kdo vidí v naší práci smysl a podpořil by nás, budeme rádi za propojení.