ŠKOLKY PŘES HRANICE

„Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ Robert Fulghum

Projekt v kostce

Roční projekt, který cílil na vzdělávání učitelů v předškolních zařízeních prostřednictvím zážitkové pedagogiky a vytvořil novou metodiku pro tuto skupinu. Účastníky projektu byli zaměstnanci předškolních zařízení z celé ČR s výjimkou města Prahy. Celkem 60 účastníků zapojených do 4 bloků procházelo čtyřmi základními aktivitami projektu – zážitkovým kurzem, učitelskými metodickými kurzy, stáží ve Finsku s návazným workshopem s finskými pedagogy. Projekt gradoval konferencí s mezinárodní účastí Školky zážitkem. Výstupem byla také Metodická příručka pro předškolní vzdělávání. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla modernizace počátečního vzdělávání a to skrze následující cíl: rozvinout a zvýšit kompetence pedagogů v počátečním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, hodnocení a týmové spolupráce.

Cíle projektu

  • Rozvinout didaktické, pedagogické a sebereflektivní schopnosti předškolních pedagogů.
  • Inspirovat a podpořit pedagogy v tvorbě konceptu vlastního zážitkového programu pro MŠ.
  • Zorientovat se v systému finského předškolního vzdělávání prostřednictvím stáže v Tampere.
  • Inspirovat (se) k hledání nových výukových metod a přístupů vzájemnou spoluprací.
  • Podpořit neformální mezinárodní vztahy pedagogů předškolních zařízení.

Donor

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/