Anežka Dvořáková
  • Anežka Dvořáková

    Lektor

Ticho, čisto, klid, zvuk praskajících stromů, zvířecí stopy, stopy po běžkách, smích, radost z válení se ve sněhu, vláček z bobů, letící sněhová koule, horký čaj ve zkřehlých dlaních, červené tváře, topinky na peci. Zima tak, jak ji mám ráda.

Kurzy, na kterých se potkáme: Anežka Dvořáková