Hraničář Martin
  • Hraničář Martin

    Lektor

(*1971)

Motto: Jdi do toho. Můžeš padnout a můžeš zase vstát. Protože my jsme s tebou a ty jsi s námi.

Znalosti jsou dobré, když je umíš použít. Přátelé jsou dobří, když potřebuješ pomoci. Když jsi Hraničář, potřebuješ také srdce, odvahu, čest, pokoru a pevnou vůli. To všechno získáš a prokážeš. V Araluenu.