Simona Trávníčková
  • Simona Trávníčková

    garantka a lektorka kurzu

V PŠL připravila řadu experimentálních kurzů osobnostního rozvoje a využití osobního prožitku je pro Simonu ve vzdělávání jednotlivců, firemních i nefiremních týmů klíčovým aspektem. Pracovala ve společnosti Česká cesta a v Akademii Libchavy, kde se zaměřovala na rozvoj firemních týmů pomocí zkušenostního učení. Při práci s lidmi využívá také funkční metodu aplikované improvizace a vede tréninky improvizačního divadla. Je také spoluzakladatelkou spolku Mokoša – mezigeneračního setkávání žen.

(www.simonatravnickova.cz)