…na ceste k Mužom

Podporujeme chlapcov a mladých mužov na ceste k dospelosti a zrelosti, aby sa dokázali zorientovať v tom, čo znamená byť Mužom v 21. storočí, aká je tá ich cesta a v koho chcú vyrásť a dozrieť. Aby mohli zažívať úprimnú, otvorenú a podpornú komunitu svojich rovesníkov a starších mužov, s ktorými a od ktorých sa môžu učiť a otvárať aj témy, o ktorých sa bežne nemajú s kým rozprávať.

Na čom to zakladáme

Chlapci a mladí muži sú dnes často vychovávaní v prostredí žien. Napriek tomu, že sa stereotypné vnímanie mužských a ženských rolí pomaly v spoločností mení (našťastie), stále zostávajú pri vysokej rozvodovosti deti (až na výnimky) žiť s mamami. Ak k tomu pridáme čas, ktorí chlapci trávia v škole, kde je podľa poslednej štúdie OECD na Slovensku až 82% žien – učiteliek (https://domov.sme.sk/c/22149336/az-82-percent-vsetkych-ucitelov-tvoria-zeny.htm), asi je zrejmé, že vo výchove chlapcov a mladých mužov chýbajú muži. V ČR je situácia veľmi podobná.

To znamená, že chýbajú vzory, od ktorých by sa mohli učiť vnímať, ako sa riešia konflikty, ako sa postaviť za správnu vec v náročnej situácii, ako prejaviť emócie, byť účastný na vedení domácnosti, zvládať svoju silu a agresivitu… A o to skôr potom utiekajú k rôznym závislostiam, trávia nadmerný čas v online prostredí, predstavu o vzťahoch získavajú z dostupného online porna a predstavy o živote od svojich rovesníkov, alebo len o niečo starších kamarátov, ktorí sú rovnako nezrelí, ako oni sami. Nezažívajú prostredie, kde by sa mladí muži otvorene a najmä bez „porovnávania si pinďúrov“ a vzájomného zhadzovania sa rozprávali o tom, čo v živote prežívajú a ako to riešiť. A potom nám vyrastajú v spoločnosti nezrelí muži, ktorí sú sebeckí, sebastrední, pôžitkári, ktorí riešia svoje potešenie a svoj prospech, namiesto toho, aby boli prínosom pre svoje okolie a komunitu, boli „vo svojej sile“ a dokázali sa postaviť negatívnym prejavom v spoločnosti.

Zároveň so zmenami tradičného vnímania mužsko-ženských rolí vo vzťahu sa vynára množstvo otázok. Ako byť zároveň silný a odhodlaný a jemný a citlivý, živiteľ rodiny a úspešný v práci a zároveň dobrý otec, ktorý je plne prítomný pri výchove svojich detí. Rodová otázka sa už nezužuje iba na muž a žena a témy identity sú čoraz komplikovanejšie. A pre dospievajúcich mladých mužov je veľmi zložité sa v tom zorientovať. Čo od nás očakáva spoločnosť? Čo najbližšia rodina? Čo budúca partnerka? A čo my sami od seba?

Čo ponúkáme

 • 1,5 hodinový workshop na tému kedy sa stávam dospelým a čo k tomu potrebujem, kto je to Muž s veľkým „M“ v kontexte 21. storočia? Akú úlohu mali prechodové rituály a na čo boli dobré
 • Kombinácia prednášky, videa, prezentácie, interaktívnych aktivít a diskusií
 • Vhodné pre skupinu od 15 účastníkov, 8 a 9 ročníky ZŠ a všetky ročníky strednej školy
 • Ideálne pre chlapčenské skupiny, tiež pre zmiešané skupiny
 • Možné realizovať počas vyučovania aj v poobedných hodinách
 • Termín ideálne dohodnúť aspoň 2 mesiace v predstihu
 • Zorganizovanie skupiny a miesta na workshop je v gescii školy, program a vedenie workshopu je na nás
 • Možné dohodnúť aj nadväzujúce aktivity
 • Workshop sme schopní ponúknuť vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu bezplatne, v prípade potreby dlhšieho cestovania oceníme príspevok na dopravu
 • ak vie škola prispieť na časť nákladov, pomôže nám to, aby sme takýchto workshopov dokázali zrealizovať viac
 • Pre tých, koho zaujme táto téma na úvodných workshopoch dáme príležitosť sa stretávať v rámci online mužskej skupiny.
 • Do skupiny sa záujemcovia budú prihlasovať individuálne
 • Účasť v skupine je bezplatná
 • Stretnutia budú cez online platformu ako napr. Google meet, alebo ZOOM
 • Periodicita bude 1 x mesačne v rozsahu cca 1,5 – 2 hodiny
 • Tematicky a obsahovo budú skupiny prispôsobené potrebám účastníkov
 • Vedenie skupín bude moderovať skúsený facilitátor z tímu
 • 3 hodinový workshop na dopredu dohodnutú tému, napríklad práca s agresivitou
  a fyzickým kontaktom, téma vzťahov a čo je v nich dôležité, Muž v 21. storočí – jeho kvality, charakteristiky a kde som ja apod.
 • Ideálne pre absolventov úvodných workshopov, ktorí majú chuť
  sa v téme posúvať ďalej
 • 3 hodinový formát dáva priestor väčšej interaktivite a možnosti ísť viac do hĺbky
 • Ideálne pre skupinu 10 – 16 účastníkov, 8. a 9. ročníky ZŠ a všetky
  ročníky strednej školy
 • Iba chlapci
 • Možné realizovať počas vyučovania aj v poobedných hodinách
 • Zorganizovanie skupiny a miesta na workshop je v gescii školy, program a vedenie workshopu je na nás
 • Termín ideálne dohodnúť aspoň 2 mesiace v predstihu
 • Workshop sme schopní ponúknuť vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu bezplatne, v prípade potreby dlhšieho cestovania oceníme príspevok na dopravu
 • ak vie škola prispieť na časť nákladov, pomôže nám to, aby sme takýchto workshopov dokázali zrealizovať viac

Ak máte doplňujúce otázky, prípadne záujem o realizáciu workshopu kontaktujte nás.

Pre ČR: Pavel Kučera, pavel.kucera@teamtest.cz, +420731514231,
Josef Hruška, pepa.hruska@centrum.cz, +420776177039

Pre SR: Tomáš Pešek, tomas.pesek@plusko.net, +421908979939,
Michal Hubčík, michal.hubcik@plusko.net, +421915845455

Mužsko ženské témy v kontexte dneška

Zároveň si uvedomujeme aj diskurz v spoločnosti o komplexnosti témy identity v prepojení na mužsko-ženskú tematiku. Vnímame oba tábory, od tých, ktorý túto tému vnímajú skôr tradične (aj v rozdelení mužsko-ženských rolí) až po tých, ktorí považujú za akékoľvek rozdeľovanie na rody za škatuľkovanie a presadzujú rovnaký prístup pre všetkých bez ohľadu na pohlavie.

My jednoznačne uznávame rovnocennosť mužov a žien ako vo vzťahu tak v spoločnosti. Máme úctu a rešpekt k potrebe jednotlivcov definovať svoju identitu komplexnejšie, kedy to nezapadá do často zjednodušeného nazerania na mužov a ženy ako jediné dve možnosti. Zároveň však vnímame, že rovnocenný neznamená rovnaký. Vidíme spoločenskú potrebu sa venovať spoločne zmiešaným skupinám dievčat a chlapcov či mladých žien a mužov a platí to na väčšinu dôležitých tém v ich životoch. No zároveň sa nám potvrdilo, že sú témy, ktoré je zmysluplné otvárať v skupinách oddelene, pretože to prináša inú dynamiku a inú kvalitu. To nakoniec potvrdil vo svojej reportáži z kurzu aj Fero Pauliny (https://ciernalabut.sk/7559/co-robi-chlapca-muzom-zucastnil-som-sa-kurzu-muzskosti-ja-feminista/), ktorý sa považuje za feministu a bol pred tým, než začal písať reportáž a na kurz na niekoľko dní prišiel veľmi skeptický.

Ako to robíme

Považujeme za dôležité ešte spomenúť, že naša práca nevychádza zo žiadnej ideológie, vyhýbame sa akýmkoľvek dogmám a veľmi starostlivo vyberáme koncepty a princípy s ktorými pracujeme, aby bola poskladaná metodika dostatočne univerzálna pre všetkých mladých mužov. O všetkom sa bavíme otvorene, s úctou k iným názorom a všetky koncepty ktoré používame sú iba ponukou, aby sa mladí muži dokázali lepšie orientovať vo svojich životoch a sami si vybrali cestu, pre ktorú sa rozhodnú a dáva im zmysel. V tomto duchu plánujeme aj vytvárať ďalšie workshopy a metodiky a skúsenosti, ktoré získame ďalej ponúkať ďalším pracovníkom s mládežou, učiteľom, inštruktorom a ďalším, ktorí sa venujú, alebo chcú venovať dospievajúcim chlapcom a mladým mužom.

Donor

Tieto aktivity môžeme realizovať vďaka projektu „Na ceste k mužom…“ ktorý je podporený z grantového programu Erasmus+ pod číslom 2021-2-SK02-KA210-YOU-000049834. Naše aktivity spoločne zastrešuje značka Transition.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/