Přihlásit se

Řízení psychického rizika

Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály

Řízení psychického rizika

Zásady první psychické pomoci na zážitkových programech

Aktuálně (k 27. 5. 2024)

Běh v říjnu (18.10.) pořád nějaká místa.

Jestli o kurz máte zájem, ale nehodí se vám termín, dejte nám tady vědět – ozveme se, jakmile vypíšeme nový běh.

Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály

PROČ VĚDĚT JAK NA ŘÍZENÍ PSYCHICKÉHO RIZIKA NA KURZECH ZÁŽITKOVÉ  PEDAGOGIKY? Nadstavbou kurzů, které se věnují samotné metodě zážitkové pedagogiky, je kurz o psychickém bezpečí účastníků vašich kurzů a akcí. Zážitková metoda pracuje cíleně s emocemi a zážitky, které mohou často vyvolat silné a nečekané reakce. Pro takové případy vám kurz nabídne sadu konkrétních nástrojů a technik, které vám pomohou tyto situace zvládat.   

CO KURZ NABÍZÍ: 

 • Práci s psychickými riziky zážitkových programů ve dvou základních krocích: PREVENCE a INTERVENCE
 • Představíme vám principy prevence psychických poranění před kurzem i na kurzu
 • Sami připravíte psychicky náročnou hru a odvedete po ní reflexi
 • Budete sami volit míru psychické zátěže podle kontextu uvedení hry
 • Dozvíte se, jak by měla vypadat reflexe psychicky náročné hry a jaké techniky pro její zvládnutí můžete použít
 • Naučíte se, jak pracovat s emocemi druhých, včetně krizových momentů
 • Naučíte se odhadovat závažnost situace
 • Budete seznámeni se zásadami poskytování krizové intervence pro neprofesionály, když už se i přes veškerou prevenci dostanete do situace, kdy je potřeba zareagovat na psychicky vypjatou situaci
 • Sami si vyzkoušíte krizovou intervenci v rámci modelových situací na kurzu a získáte zpětnou vazbu
 • Uslyšíte mnoho případových studií a historek z praxe

PRO KOHO JE KURZ URČEN:  

 • pro lektory, instruktory, pedagogy, kteří pracují s metodami zážitkové pedagogiky nebo pro ty, kteří již mají s tímto typem programů nějakou zkušenost
 • ideálně je tento kurz připraven pro absolventy certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice jako možné pokračování jejich profesního rozvoje , ale není to podmínkou
 • pokud nemáte předchozí zkušenosti, je kurz přínosný i pro každého, kdo je otevřen novým podnětům pro práci s lidmi a umí si z programu vytahovat pro sebe to nejpodstatnější, i když práce navazuje na předchozí zkušenosti a terminologii z oblasti zážitkové pedagogiky
 • pro ty, kteří zvažují účast na certifikovaném výcviku, ale chtějí zažít ochutnávku a začít jednorázovým kurzem s ucelenou tematikou a metodikou

Co je specifikem kurzu

 • Z P R A C O V A N Á   M E T O D I K A pro kurzy vedené metodami zážitkové pedagogiky
 • I N T E N Z I V N Í   T R É N I N K v menší skupině a v bezpečném prostředí pod vedením odborníka
 • P L A T N Á   A K R E D I T A C E kurz je akreditován u MŠMT pod č. j.: 788/2022-4-126

Tento kurz navazuje na certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice  Program kurzu Řízení psychického rizika detailněji zpracovává jednu z odborných podkapitol zážitkové pedagogiky.  Teoreticky i prakticky zpracovává problematiku potenciálních psychických poranění vzniklých působením intenzivních prožitků na kurzu. Protože na kurzech cíleně pracujeme se zážitky, nutně do pedagogického procesu vnášíme emoce účastníků.  Je proto důležité být jako pedagog připraven s těmito emocemi pracovat a umět řešit případné krizové situace, které vzniknou na základě intenzivního působení zážitkového programu.Věnujeme se proto důkladně prevenci takových poranění a také nácviku krizové intervence, která je nutná v případě, že prevence nestačí a že se účastník do krize dostane.

Kdo je garantem kurzu

Mgr. PETR VÁLEK

Absolvent katedry psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po absolutoriu pracoval jako psycholog v Psychiatrické léčebně v Opavě. Tam se věnoval skupinové a individuální psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Poté pracoval jako psycholog a psychoterapeut v soukromé ambulanci PhDr. Morávka v Šumperku, kde se věnoval systematické psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Od roku 2010 pracoval jako školní psycholog, který vedl programy prevence šikany a sociálně patologických jevů, pracoval individuálně i skupinově se žáky, rodiči i učiteli. Od roku 2002 působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice – tvorba a realizace autorských kurzů zážitkové pedagogiky, tvorba a realizace seminářů interního vzdělávání – Psychoseminář a Řízení psychického rizika. Pracuje jako lektor pro společnost Outward Bound – Česká cesta, kde je garantem oblasti assessment a development center. Je také lektorem Ligy otevřených mužů, kde vede programy zaměřené na aktivní otcovství. V roce 2019 získal mezinárodní certifikát pro trénink a supervizi odborníků využívající metodu No Kids in the Middle.

Mgr. VERONIKA KRÁLOVÁ 

Je absolventkou psychologie na Filozofické fakultě MU, hlavně je ale nadšenou zastánkyní učení prožitkem, kterému se už přes deset let věnuje jako instruktorka Prázdninové školy Lipnice. Podílela se na vzniku brněnské ScioŠkoly, kde také 3 roky pracovala jako průvodkyně dětem v jejich vzdělávání. Nadále tam působí jako školní psycholožka a koordinátorka poradenského pracoviště. Také ji můžete potkat v neziskové organizaci Spondea, kde jako terapeutka poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména dětem. Prochází terapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii. O své zkušenosti se dělí také na firemních kurzech a dalších rozvojových akcích. 

Přihlášky

18. 10. 2024 - 20. 10. 2024 Řízení psychického rizika
vede Petr Válek
Brno
Přihlásit se

Organizační informace

Časový rozvrh kurzu

Pá: 15:00h. – 20:00h.

So: 09:00h. – 18:00h. s přestávkou na oběd

Ne: 09:00h. – 12:30h.

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem.

Kde kurz probíhá

Centrum ANAMCARA, Mikšíčkova 35, Brno – Židenice www.anamcara33.cz

Co s sebou 

S sebou nepotřebujete žádné speciální vybavení. Učební materiály dostanete na místě. Můžete si přivést přezůvky, vlastní blok a tužky na poznámky, oblíbený čaj nebo kávu.

Ještě k ceně

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály. Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu.
 • Při platbě ze zahraničí není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech bude vyrovnán v hotovosti při zahájení kurzu.
 • Pro vystavení faktury, prosím, kontaktujte Zdenku Holubcovou: holubcova@psl.cz.
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2300207010 / 2010
 • Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: IBAN CZ8420100000002300207010 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX. Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 • Kurz je akreditován v systému DVPP a proto je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeny od DPH
 • Při platbě nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol z informačního dopisu a do zpráv pro příjemce uveďte vaše jméno.

Storno poplatky

V případě odhlášení se z kurzu jsou stanoveny tyto storno podmínky.
Jak mimo jiné říkají: v případě zrušení účasti je možné za sebe vyslat někoho jiného.

Storno účasti je možné si pojistit u mnoha pojišťoven.

Pokud by se kurz nenaplnil, nemohl se konat z jiného důvodu na naší straně či z důvodu vyšší moci, nabídneme Vám nový termín nebo kurzovné vrátíme v plné výši.

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/