Petr Válek
  • Petr Válek

    lektor

Absolvent katedry psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po absolutoriu pracoval jako psycholog v Psychiatrické léčebně v Opavě. Tam se věnoval skupinové a individuální psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Poté pracoval jako psycholog a psychoterapeut v soukromé ambulanci PhDr. Morávka v Šumperku, kde se věnoval systematické psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Od roku 2010 pracoval jako školní psycholog, který vedl programy prevence šikany a sociálně patologických jevů, pracoval individuálně i skupinově se žáky, rodiči i učiteli.

Od roku 2002 působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice, kde tvoří a realizuje kurzy zážitkové pedagogiky a vede semináře pro veřejnost i interního vzdělávání – Psychoseminář a Řízení psychického rizika. Pracuje jako lektor pro společnost Česká cesta, kde je garantem oblasti assessment a development center. Je také lektorem Ligy otevřených mužů, kde vede programy zaměřené na aktivní otcovství. V roce 2019 získal mezinárodní certifikát pro trénink a supervizi odborníků využívající metodu No Kids in the Middle.

Kurzy, na kterých se potkáme: Petr Válek


slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/