Kdo jsme

Kdo jsme

Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, který vyvolává pozitivní změny v jednotlivci i společnosti.

Přes 40 let vytváříme jedinečnou metodu zážitkové pedagogiky, kterou nabízíme široké veřejnosti, školám a neziskovému sektoru. Ukazujeme, že učení může být jiné a zábavné. Pracujeme ve vzácné symbióze dobrovolníků a profesionálů a jako neziskovka vracíme všechny příjmy zpátky do rozvoje naší metody, protože to, co děláme, dává smysl. Jsme Prázdninovka. Děláme kurzy, které mění svět.

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Patříme do mezinárodní komunity vzdělávacích organizací, které se zaměřují na zážitkové učení v přírodě. Od Austrálie, přes Asii až po Evropu a Ameriku nás spojuje stejný cíl: Pomáháme lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál a schopnost zasadit se za sebe, za druhé a za svět kolem. Rozvíjíme odvahu, leadership, odolnost, soběstačnost, spolupráci a další dovednosti pro život, posilujeme smysl pro službu a pomoc bližnímu a akcentujeme zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.

Členství v Outward Bound International je pro nás závazkem kvality. Pravidelně procházíme procesem Program Review, které ověřuje naše bezpečnostní standardy, a čerpáme z mezinárodních vazeb s ostatními školami Outward Bound.

“Člověk je schopen dokázat mnohem více, než se domnívá.” 
“Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím vzájemné pomoci a týmové spolupráce.”

– pedagogická filosofie OB

Co znamená “Outward Bound”? Tak se v námořní hantýrce označuje loď, která je připravena opustit bezpečí přístavu, aby vyrazila do nejistoty otevřeného moře. První škola vznikla v roce 1941 ve Velké Británii a cvičila mladé námořníky pro přežití. Během dalších desetiletí se školy rozšířily po šesti kontinentech do více než 30 zemí světa a zaměřily se na různé skupiny od mládeže až po firmy. Všechny dodnes čerpají z nadčasových myšlenek svého zakladatele, pedagoga Kurta Hahna (1886–1974). Prázdninovka je členem od roku 1992. 

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/