Daniel Svoboda

Přes vedení oddílu, letních táborů a akcí pro dětské domovy se dostal k lektorování firemních akcí. Od roku 2007 působí v Prázdninové škole Lipnici, kde má za sebou jako instruktor přes padesát kurzů a kde také vede Konkurzní komisi, která bdí nad kvalitou autorských kurzů. V Prázdninovce se také zabývá tématem her, tvorbou her a jejich metodikou. Profesně se věnuje metrologii a kromě zážitkových kurzů holduje také astronomii, kutilství, józe a šachům.

Kurzy, na kterých se potkáme: Daniel Svoboda