MgA. Jana Haková
  • MgA. Jana Haková

    šéfová kurzu

Jsem hlavně maminka. Věřím, že děti rozumí podstatě věcí lépe než dospělí, protože nezapínají komplikátory a vidí svět jednoduše. Taky jsem metodik. Umím to, co se při výchově děje, pěkně a srozumitelně popsat a předat dál.

Jsem absolventkou magisterského studia divadla a výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let jsem působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí.

Od roku 2001 působím v Prázdninové škole Lipnice. Vedle autorských kurzů určených pro širokou veřejnost lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogy, otevřené metodické kurzy a kurzy interního vzdělávání. Jsem spoluautorkou Instruktorského slabikáře (2021) vydaného ve spolupráci s Gradou.

Vedla jsem dlouhé roky dětské divadelní soubory, pořádala příměstské tábory pro děti předškolního a školního věku, chodím po horách v létě i v zimě, ráda vařím a šiju. Mám tři děti a ctnosti jsou u nás doma živým nástrojem výchovy k slušnému člověku. Takže vím, že to funguje 🙂

Kurzy, na kterých se potkáme: MgA. Jana Haková


slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/