Josef Hruška
  • Josef Hruška

    Lektor

Po několika letech kočovného života po jižních Čechách jsem zakotvil ve Strakonicích. S partnerkou vychováváme pětiletého Matyáše. Pracuji jako lektor prevence rizikového chování v organizaci DO SVĚTA, kde vedu programy pro mladé lidi nebo vzdělávám pedagogy.

K tématu mužství jsem se vědomě dostal na mužském kurzu Quo Vadis 2015. Kurzem Transition v sobě a druhých téma rozvíjím. Dává mi to sílu a smysl. V posledních letech poznávám, jakou sílu má mužská skupina a kolik mužských zranění se vyskytuje v (nejen) třídních kolektivech, se kterými pracuji. Protože pracuji ve školství, kde je mužů poskrovnu a v pracovním týmu mám několik žen, je pro mě téma mužství velmi živé.

Kurzy, na kterých se potkáme: Josef Hruška