Josef Hruška
  • Josef Hruška

    Lektor

Jsem otcem 8letého syna. Pracuji jako lektor programů primární prevence rizikového chování a vzdělávám pedagogy v oblasti práce se skupinou. Ve školách pracuji s dětmi a mládeží na podpoře a udržitelnosti zdravého klimatu skupin. V adiktologické poradně jsem koterapeutem ve skupině pro lidi ohrožené závislostí. Jsem frekventantem diploma výcviku Procesově orientované psychologie. Mým zájmem je rozvoj a podpora člověka skrze pobyt v přírodě a vztah k ní. A kontakt s přírodou potřebuji, nezřídka v kombinaci se samotou. A kafe!

Kurzy, na kterých se potkáme: Josef Hruška


slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/