Martin Svoboda
  • Martin Svoboda

    Instruktor PŠL

Mám v sobě touhu stále něco nového objevovat, zkoušet a učit se. Zřejmě i proto jsem vystřídal už deset profesí a teď mne živí to, že pomáhám seniorům při jejich cestách za zdravím. Jsem vděčný za svoji sílu a elán, které mi dávají možnost si vybírat, do jakých aktivit se pustím – loni třeba seskoky s padákem a letos příprava kurzu Prázdninovky.

Většinou prožívám úžas a radost, protože opravdu “svět je nádherné místo pro život”, ale občas mne přepadne tíseň, když vidím, jak neuctivě zacházíme s dílem Stvořitele.

Najdeme v něčem společný pohled na naši nejistou budoucnost?