Tomáš Doležal

Adaptační kurzy mě v poslední době přitahují čím dál víc. Důvodů je hned několik. Baví mě spolupracovat s dětmi a mládeží na jejich rozvoji a smysluplné zábavě ve volném čase. A to již víc jak 20 let, i když v dnešní době mám pocit, že je to větší výzva než dřív.

Chci i nadále měnit podobu adaptačních kurzů tak, aby se víc do popředí důležitosti dostávalo naplnění potřeb účastníků adaptačního kurzu a aby byly (opět) významným prvkem, který propojí spolužáky mezi sebou i se školou.

Je pro mě příjemnou výzvou sestavovat programy adaptačních kurzů specifické pro danou třídu, láká mě vymýšlet nové hry a mít možnost inspirovat účastníky našich kurzů.

Na pozici lektora v Prázdninové škole Lipnice mě dovedlo studium učitelství, práce pedagoga volného času, učitele LDO na ZUŠ a kurzy PŠL a České cesty. A také tisíce dalších rozhodnutí.

Kurzy, na kterých se potkáme: Tomáš Doležal


slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/