Přihlásit se

RITUÁL

jako specifický programový prostředek

Rituál jako specifický programový
prostředek v zážitkové pedagogice

kurz je akreditován pod č. j.: MSMT- 11489/2020-4-366

Metodický kurz je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých akcí specifický programový prostředek – rituál.

Rituál je obřad a ceremonie. A ceremoniál je způsob chování založený na daných pravidlech, které je nutné dodržovat, aby mohl proběhnout jako opravdový, silný a bezpečný společný prožitek.

Jedna oblast pravidel se týká vnější přípravy a realizace rituálu, která vychází z divadelní vědy a práce s divadelními prostředky. Protože rituál je jednou z nejstarších forem divadla.

Druhá, ale mnohem podstatnější oblast vnitřní přípravy a realizace rituálu, je niterná práce se sebou samým jako prostředníkem mezi viditelným světem a světem, který nás dalece přesahuje. Tuto část nikdy nenahradí masky, svíčky ani jiné rituální předměty, ale bude určována a vedena vždy pouze silou a  čistotou našeho záměru.

Kurzy vedené zážitkovou pedagogikou mají v popředí zájmu komplexní osobnostní rozvoj člověka. Programy založené na osobním prožitku mohou vést k tomuto rozvoji díky změně vnímání světa – tedy skrze myšlení, cítění, tělesné prožívání a duchovní zakotvení. Jednou z cest, jak cíleně prožít silný osobní prožitek, který integruje všechny čtyři zmíněné aspekty, může být právě rituál, který má potenciál naplnit emocionálně-spirituální potřeby každého z nás.

Co vás na kurzu čeká:

  1. teoretické zarámování toho nejdůležitějšího, co je třeba o rituálech vědět
  2. ukázky a příklady zařazení rituálu do zážitkových kurzů
  3. příprava a realizace rituálu s metodickým ohlédnutím
  4. tvorba vlastního rituálu na základě získaných doporučení se zpětnou vazbou

Rámcový časový rozvrh kurzu:

Pá: 17:00 – 20:00
So: 09:00 – 18:00 předpokládaný konec programu (přestávka na oběd 1,5h.)
Ne: 09:00 – 12:30 konec programu

Místo:

Centrum ANAMCARA
Mikšíčkova 35
Brno

Cena:

5600,-Kč
Cena zahrnuje pronájem učebny, lektorné, materiál na program a výukové materiály.
Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Rozhovor

Poslechněte si rozhovor z rádia. Určitě si najdete svoje a budete překvapeni z celkového
rozuzlení tohoto radio hovoru.

Přihlášky

20. 01. 2023 - 22. 01. 2023 Rituál
Brno
Již proběhlo