Přihlásit se

RITUÁL

jako specifický programový prostředek

Rituál jako specifický programový
prostředek v zážitkové pedagogice

kurz je akreditován pod č. j.: MSMT – 1050/2023-4-155

Metodický kurz je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých akcí specifický programový prostředek – rituál.

Rituál je obřad a ceremonie. A ceremoniál je způsob chování založený na daných pravidlech, které je nutné dodržovat, aby mohl proběhnout jako opravdový, silný a bezpečný společný prožitek.

Jedna oblast pravidel se týká vnější přípravy a realizace rituálu, která vychází z divadelní vědy a práce s divadelními prostředky. Protože rituál je jednou z nejstarších forem divadla.

Druhá, ale mnohem podstatnější oblast vnitřní přípravy a realizace rituálu, je niterná práce se sebou samým jako prostředníkem mezi viditelným světem a světem, který nás dalece přesahuje. Tuto část nikdy nenahradí masky, svíčky ani jiné rituální předměty, ale bude určována a vedena vždy pouze silou a  čistotou našeho záměru.

Kurzy vedené zážitkovou pedagogikou mají v popředí zájmu komplexní osobnostní rozvoj člověka. Programy založené na osobním prožitku mohou vést k tomuto rozvoji díky změně vnímání světa – tedy skrze myšlení, cítění, tělesné prožívání a duchovní zakotvení. Jednou z cest, jak cíleně prožít silný osobní prožitek, který integruje všechny čtyři zmíněné aspekty, může být právě rituál, který má potenciál naplnit emocionálně-spirituální potřeby každého z nás.

Co vás na kurzu čeká:

  1. teoretické zarámování toho nejdůležitějšího, co je třeba o rituálech vědět
  2. ukázky a příklady zařazení rituálu do zážitkových kurzů
  3. příprava a realizace rituálu s metodickým ohlédnutím
  4. tvorba vlastního rituálu na základě získaných doporučení se zpětnou vazbou

Rámcový časový rozvrh kurzu:

Pá: 17:00 – 20:00
So: 09:00 – 18:00 předpokládaný konec programu (přestávka na oběd 1,5h.)
Ne: 09:00 – 12:30 konec programu

Místo:

Centrum ANAMCARA
Mikšíčkova 35
Brno

Cena:

5600,-Kč
Cena zahrnuje pronájem učebny, lektorné, materiál na program a výukové materiály.
Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Rozhovor

Poslechněte si rozhovor z rádia. Určitě si najdete svoje a budete překvapeni z celkového
rozuzlení tohoto radio hovoru.

Přihlášky

01. 12. 2023 - 03. 12. 2023 Rituál
vede Petra Drahanská
Brno, Centrum ANAMCARA
Přihlásit se

Storno poplatky

V případě odhlášení z kurzu po zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující storno poplatky:

  • méně než 14 dní až do 6. dne včetně před začátkem kurzu (den, kdy kurz probíhá, se do lhůty nezapočítává): 50 % z ceny kurzu
  • méně než 5 dní před kurzem: 100 % z ceny kurzu

Pokud by se kurz nenaplnil, nemohl se konat z jiného důvodu na naší straně či z důvodu vyšší moci, nabídneme Vám nový termín nebo kurzovné vrátíme v plné výši.

Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení žádosti. Na zrušení účasti ze zdravotních důvodů není brán zřetel a řídí se běžnými storno podmínkami.

Pokud se kurzu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

Zrušení účasti po zaplacení si můžete případně pojistit u pojišťovny.