PORTFOLIO

ZPĚTNÁ VAZBA JAKO NÁSTROJ UČENÍ

ZPĚTNÁ VAZBA JAKO NÁSTROJ SEBEROZVOJE

PRVOSEN 2022

Pražským duším

RITUÁL